miercuri , 29 noiembrie 2023

OUG 195/2002

OUG NR. 195/2002 _Capitolul 7_Raspunderea contraventionala

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 7 – RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ Art. 95. – (1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, după …

Citește mai mult »

OUG NR. 195/2002 _Capitolul 6_Infractiuni

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 6 – INFRACȚIUNI ȘI PEDEPSE: Art. 84. – Nerespectarea dispozițiilor privind circulația pe drumurile publice, care întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni, atrage răspunderea penală și se sancționează potrivit prezentei Ordonanțe de urgență. Art. 85. – (1) Punerea în circulație …

Citește mai mult »

OUG NR. 195/2002 _Capitolul 5_Reguli de circulatie

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 5 – REGULI DE CIRCULAȚIE: SECȚIUNEA 1: OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR LA TRAFIC Art. 35. – (1) Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea …

Citește mai mult »

OUG NR. 195/2002 _Capitolul 4_Semnalele rutiere

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 4 – SEMNALIZAREA RUTIERĂ Art. 29. – (1) Circulația pe drumurile publice se desfășoară în conformitate cu regulile de circulație și cu respectarea semnificației semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele și indicațiile polițistului rutier care dirijează circulația, …

Citește mai mult »

OUG NR. 195/2002 _Capitolul 3_Conducatorii de vehicule

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 3 – CONDUCĂTORII DE VEHICULE: SECȚIUNEA 1: DISPOZIȚII GENERALE Art. 20. – (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător și să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți, …

Citește mai mult »

OUG NR. 195/2002_Capitolul_2 Vehiculele

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 2 – VEHICULELE: SECȚIUNEA 1: CONDIȚIILE PRIVIND CIRCULAȚIA VEHICULELOR ȘI CONTROLUL ACESTORA Art. 7. Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației. Art. …

Citește mai mult »

OUG NR. 195/2002_Capitolul 1_Dispozitii Generale

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Capitolul 1 – DISPOZIȚII GENERALE: Art. 1. – (1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale …

Citește mai mult »